Vật tư phụ của hệ thống năng lượng mặt trời

    Thanh Rail, Thanh nối Rail, Kẹp giữa, Kẹp biên, Kẹp giữa tấm pin 2 mặt kính, Kẹp biên tấm pin 2 mặt kính, Chân L mái tôn, Kẹp tôn Cliplock, Chân L mái ngói, Chân điều chỉnh đế nghiêng trước, Chân điều chỉnh đế nghiêng sau, Chân tam giác mái bằng, Chân đế mái bằng, Tiếp địa TQS-Z04, Đầu nối MC4, Đầu nối MC4 1500V, Đầu nối MC4 T2, Đầu nối MC4 T3, Đầu nối MC4 T4, Đầu nối MC4 T6, Cáp Solar 4.0, Cáp Solar 6.0

     

    Danh mục: